Legislație internă

Studiu asupra fenomenului de mobbing și a unor forme de discriminare la locul de muncă

Ghidul militantului sindical

Constituția României

Codul Muncii  Legea 53/2003

LEGE-62-DIN-2011 – a dialogului social

lege_544-2001_liberul-acces-la-informații de interes public

legea-554-contencios-administrativ

hg-585-2002-informatii-clasificate

lege-nr-293-2004-statut-fpss

Lege nr. 145 / 2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare

OUG 8-06.02.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 145-2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare

ordonanta-27-2002-privind-reglementarea-activitatii-de-solutionare-a-petitiilor

Lege nr .677-2001-pentru-protectia-persoanelor-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-libera-circulatie-a-acestor-date – abrogată prin L 102/2005

Legea 102- 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

lege-nr-254-2013-executare-pedepse

ordin-nr2794-2004-cod-deontologic

OMJ-nr-4800_2018-sig-loc-detinere

OMJ-2478-din-12.10.2010 – concursuri

rec20062-romanian

ordin-nr-1792-2013-evaluare-profesionala

ordonanta-nr-137-2000-sanctionare-discriminare

Decizia nr. 803 din 24.11.2015 exceptie neconstitutionalitate L293

studiu-asupra-fenomenului-de-mobbing-și-a-unor-forme-de-discriminare-la-locul-de-muncă (conține link-uri în cuprins)

Pozitie-ANOSR-Plagiat-Etica-2016

Acord colectiv raporturi de serviciu – 2022

Acord-transparenta-decizionala-2020

acord colectiv raporturi de serviciu 2019

OUG nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii și sănătăţii în muncă

Hotărâre nr. 580 din 6/07/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi
aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în
muncă

Procedura decont medicamente și servicii medicale