„Combinări – Mutări” Episod (II) -„Lenea pe uliță”


lenea-pe-ulita-ii

     Se spune că pe drumul ce trece prin Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, ar umbla lenea, nestingherită. Pentru că ar fi urât, dacă în loc de lene s-ar folosi cuvintele abuz sau incompetență.

    Pentru exemplificare și pentru posteritate, avem aici un „model” de fișă a postului, mai degrabă pentru postul de soldat universal. Una din multe altele, din păcate.

    În încercarea de legitimare a abuzului (schimbarea programului de muncă, fără acordul angajatului, ca urmare a faptului că a refuzat să mai efectueze ore suplimentare), unuia din angajați i-a fost întocmită o nouă fișă a postului, în care era prevăzut un așa-zis program flexibil de 8 ore, în locul celui de 12/24 – 12/48, specific sectorului unde lucreză angajatul și  postului pe care îl ocupă în statul de organizare.

    De reținut este că la momentul actual, nu există un Regulament intern la penitenciarul unde lenea de pe uliță, patrulează și prin mințile prea încărcate pentru a întocmi o fișă a postului în conformitate cu noțiunea de program (statuat într-un Regulament intern).

    Update:

    Pe 27.12.2016, a fost semnat Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unități – sistemul administrației penitenciare. Art. 22, alin. (2) din Acord, prevede: „Stabilirea tipului de program de lucru, precum si a orelor de începere şi terminare a programului, se realizeaza de către şefii unităţilor prin dispoziţii sau regulamente interne, cu avizul consultativ al organizaţiilor sindicale semnatare şi se afişează la sediile unităţilor”.